Polityka prywatności
zgodna z RODO

Niniejsza polityka prywatności zwana dalej „Polityką prywatności” opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 679/2016), zwanym dalej w skrócie „RODO”.

Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i przez jak długi okres czasu. Przekazujemy w niniejszym dokumencie informacje jakie prawa Tobie przysługują i w jaki sposób możesz z nich skorzystać.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – KONTAKT:

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: Michał Jantura, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Białołęka, miejsc. Warszawa 03-017, Ogrody Przyjaciół, nr 1/1, NIP 6572838807

Kontakt z Administratorem:

 1. listownie, na adres Michał Jantura Warszawa 03-017, Ogrody Przyjaciół, nr 1/1
 2. mailowo, na sklepdrduda@gmail.com

 

 1. JAKIE DANE PRZETWARZAMY W RAMACH B2B:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w związku z dokonywanymi z nami transakcjami i w trakcie bezpośredniego kontaktu z nami. Są to dane , które podajesz nam występując do nas z zapytaniami, składaniem zamówień, zawieraniem umów, korespondując i kontaktując się z namilub występując o wystawieni faktury VAT, składając reklamacje, rezygnację, zwrot produktów, lub zapisując się do nweslettera.

Przetwarzamy także takie Twoje dane, tj. historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na naszej stronie internetowej, naszych profilach na serwisach społecznościowych ( Facebook). Takie dane jak: oglądane produkty, adresy IP, dane z plik, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach.

Celem dochodzenia przez nas roszczeń możemy zbierać Twoje dane z CEIDG, KRS oraz innych rejestrów powszechnie dostępnych.

 1. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH OBOWIĄZEK CZY DOBROWOLNOŚĆ?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niejednokrotnie niezbędne. Twoje dane osobowe są  niezbędne do wystawienia faktury VAT, a także zawarcia i wykonania umowy, np. złożenia zamówienia i dostawy towaru lub założenia konta internetowego, lub przesłania newslettera, lub informacji handlowych, lub obsługi, rozpatrzenia Twoich reklamacji lub oświadczeń́ o odstąpieniu od umowy oraz wykonania naszych obowiązków z tych tytułów, lub załatwienia Twojej sprawy przed zawarciem umowy, lub po jej zakończeniu, lub udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje wiadomości.
Możemy też prosić́ o podanie danych np.  numeru telefonu celem skontkatowania się z Tobą przy składaniu zamówienia, powiadomienia Ciebie o dostępności naszych produktów.

 1. W JAKIM CELU POZYSKUJEMY TWOJE DANE, NA JAKIEJ PODSTAWIE JE WYKORZYSTUJEMY i PRZEZ JAKI OKRES?

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:

 1. podjęcia działań́ przed zawarciem umowy (dokonania wyceny w ramach zapytania ofertowego lub powiadomienia o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO
  – przez czas niezbędny do wykonania tych działań́;
 2. zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO
  – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń́ z jej tytułu;
 3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących m.in.:

– obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy (przez czas trwania tych obowiązków)

– obowiązki związane z wystawieniem  i przechowywanie faktur i dokumentów wymaganych przez przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury i dokumentów, a następnie przez czas ich przechowywania wymagany przez przepisy prawa;

– przechowywania danych w celu wykazania spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych- przez okres trwania odpowiedzialności

 1. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO :

– do czasu przedawnienia roszczeń́ z tytułu umowy lub naszych działań́ związanych z umową lub z żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub z żądaniami przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu;

–  w celach marketingowych, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;

Możemy przetwarzać́ Twoje dane także na podstawie:

 • udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (np. na podstawie zgody na przetwarzanie Twoich danych po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem w celach marketingowych, w tym profilowania) – do czasu jej wycofania, a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie, ustania obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie innych przepisów, w tym m.in. ustawy o rachunkowości, oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów oraz wykonani obowiązków nałożonych przez przepisy RODO
 1. KOMU MOŻEMY PRZEKAZA TWOJE DANE?

Twoje dane możemy przekazać́ odbiorcom usług:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć́ dostęp do danych, aby móc wykonywać́ nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj.:

– naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, w tym zamówień́ i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi klienta, w tym realizacji dostaw lub zwrotów, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, usług:

– podmiotom, które wspierają nas informatycznie lub udostępniają nam urządzenia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;

– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub prawne, podatkowe, rachunkowe;

– podmiotom prowadzącym  przekaz przesyłek, firmom kurierskim, poczcie polskiej- w celu dostarczenia przesyłek zamawianych produktów;

– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)- w celu dokonywania zwrotów;

 1. NA CZYM POLEGA AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI?

Przez okres obowiązywania umowy do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem – na podstawie Twojej odrębnej zgody, możemy wykorzystywać́ Twoje dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych.

 1. JAKIE MASZ PRAWA?
  1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są̨ nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
  3. prawo usunięcia danych osobowych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
  7. prawo cofnięcia w każdym momencie zgody
  8. PRAWO DO SPRZECIWU wobec: przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych
 2. Z żądaniami, o których mowa w punkcie 8 wyżej, możesz wystąpić́ do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
  1. mailowo, na adres:
  2. korespondencyjnie, na adres:
 3. Informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami podejmiemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania.
 4. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKA DODATKOWE INFORMACJE?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych zapoznaj się̨ z nasza Polityką prywatności

Kontakt z nami:

 • listownie, na adres Michał Jantura, Warszawa 03-017, Ogrody Przyjaciół, nr 1/1
 • mailowo, na sklepdrduda@gmail.com

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów B2B znajdziesz w dokumencie – ochrona danych klienów B2B:

http://www.testowadrduda.pl/pl/polityka-ochrony-danych-osobowych-dla-klientow-b2b/

 1. PLIKI COOKIES

Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.testowadrduda.pl. Pliki coockies , które mogą zostać użyte na naszych stronach są kojarzone wyłaącznie z przeglądarką Twojego komputera ( nie podajesz nam swoich danych jak imię, nazwisko).

Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywania plików cookies na urządzeniu. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Ciebie może być utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Uzytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Administratora do Twoich preferencji; pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowana do Twoich potrzeb oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz ze strony co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

 1. KOMENTARZE

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony, w tym bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, wulgarnych, treści niezgodnych z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

Wszelkie dane podawane są dobrowolne.

Jeżeli korzystasz z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępem u dostawców tych usług.

 1. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich  Michał Jantura woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Białołęka, miejsc. Warszawa 03-017, Ogrody Przyjaciół, nr 1/1, NIP 6572838807. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez uprzedniej wyraźnej zgody.